ทางลัด

What is being talked about

SNS 닫기
 • 네이버 블로그 2020.08.03 오후3:33

  페이스성형외과

  8월 전체회의 및 생일직원 축하

  안녕하세요! 페이스성형외과입니다♥요즘 오락가락한 날씨 때문에더욱 걱..

 • 네이버 블로그 2020.07.31 오전11:48

  페이스성형외과

  페이스성형외과 맞춤형 3D 보형물 구순구개열 수술

  안녕하세요~ 최근 페이스성형외과에서는 3D 프린팅 기술을 활용한 환자 ..

 • 네이버 블로그 2020.07.23 오후3:19

  페이스성형외과

  8월 진료일정 안내

  안녕하세요! 페이스성형외과입니다^^7월도 이제 얼마 남지 않았는데요~얼..

 • 네이버 블로그 2020.07.16 오후4:47

  페이스성형외과

  [메디컬트리뷴] 아트라-대전페이스성형외과 3D프린팅 기술로 재건수술 성공

  원문보러가기 ▶ http://www.medical-tribune.co.kr/news/articleView.htm..

 • 네이버 블로그 2020.07.14 오전11:54

  페이스성형외과

  성형외과 전문의 5인 의료진 소개합니다!

  안녕하세요~ 페이스성형외과 인사드립니다^^여러분에게 안전을 지향하는 ..

 • 네이버 블로그 2020.07.13 오전09:09

  페이스성형외과

  윤영묵 원장님 대전의료관광공사 인터뷰 진행

  대전의료관광 뉴스레터8월호 인터뷰에윤영묵 원장님인터뷰가 실리게 되었..

상단으로 이동

Quotation for plastic surgery 견적부위 선택

눈성형

- 재수술 : 각 수술에 50-100만원 추가

코성형

- 재수술 : 각 수술에 50-100만원 추가

윤곽성형

- 재수술 : 각 수술에 100~300만원 추가

가슴성형

- 재수술 : 각 수술에 100~200만원 추가

동안/리프팅
지방흡입
쁘띠/피부
기타시술

선택하신 견적 결과

부위 시술명 최저금액 최대금액
오른쪽 가격표에서 시술(수술)명을
선택하시면 이곳에 가격이 보여집니다.
전체삭제
 • 성형수술비용은 일반수가로서 다른 성형외과와 차이가 있으며, 환자 개개인의 차이에 따라 상기 공개한 비용에서 가감될 수 있음을 알립니다.
 • 수술비는 부가세 별도 금액이며, 성형 목적의 수술의 경우 부가세가 부여됩니다.

เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานของเราMEDICAL TEAM OF FACE

ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE

윤영묵

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • พ.บ. ศัลยแพทย์พลาสติก
 • ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE
 • อดีตศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง Face Line - Apgujeong
 • อดีตศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง - Apgujeong
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมปากและใบหน้าแหว่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกนานาชาติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)

권유진

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • พ.บ. ศัลยแพทย์พลาสติก
 • ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมปากและใบหน้าแหว่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกนานาชาติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • เจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการของคณะกรรมการกฎหมายสังคมเกาหลีเพื่อการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม
 • Melbourne Advanced Facial Anatomy Course - MAFAC จบหลักสูตร

윤수광

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • พ.บ. ศัลยแพทย์พลาสติก
 • ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมปากและใบหน้าแหว่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญกลุ่มศัลยกรรมตา ศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญกลุ่มวิจัยศัลยกรรมจมูก ศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกนานาชาติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)
 • จบการอบรมเชิงปฏิบัติศัลยกรรมตบแต่งจมูก ที่ Texas Southwestern University เมืองดาลลัส
 • หลักสูตร หลักการศัลยกรรมใบหน้าแหว่ง ของ AOCMF ปี 2012
 • ชนะรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี ในปี 2011

박재범

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • อดีต) หัวหนา้ แผนกศัลยกรรมพลาสตกิ ของศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดกิ าร ชอนลาบุคโด
 • ปัจจุบัน) ศัลยแพทย์ตกแต่งประจาศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งFACE
 • จบการศกึ ษาจากโรงเรียนมัธยมวทิ ยาศาสตร์แดจอน
 • สมาชกิ สมาคมสังคมศัลยกรรมพลาสตกิ แห่งเกาหลี
 • สมาชกิ สมาคมสังคมศัลยกรรมความงามเกาหลี
 • สมาชกิ ของสมาคมศัลยกรรมพลาสตกิ และศัลยกรรมตกแต่งเกาหลี
 • สมาชกิ ของสมาคมศัลยกรรมปากแหว่งเพดานโหว่เกาหลี
 • ไดรั้บใบรับรอง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางการปั้มหัวใจcpr(ACLS)
 • จบหลักสูตรการศัลยกรรมผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่(AOCMF)
 • สมาชกิ นานาชาตขิ องสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)
 • สมาชกิ สมาคมศัลยกรรมความงามนานาชาติ / ISASP
페이스 성형외과 원장 윤영묵입니다
01

ดูเหมือนว่ายังไม่มีคลินิกใบหน้าแบบมืออาชีพที่ดีใน Daejeon และในเกาหลี

02

เพื่อตอบสนองภารกิจของการช่วยผู้ที่มีปัญหากับใบหน้า ผมเปิดกิจการคลินิกนี้หลังสืบต่อความตั้งใจของพ่อของผม

03

ผมจะมุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพที่ดีขึ้น น่าเชื่อถือมากขึ้นและสร้างความงามมากขึ้น

페이스 성형외과 원장 권유진입니다.
01

ในความเห็นของฉันสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการเข้าใจเหตุผลที่ผู้ป่วยต้องการรับการผ่าตัดและการแก้ไขที่พวกเขาต้องการ

02

มีผู้ที่ต้องการการปรับปรุงธรรมชาติเพื่อเอาชนะความซับซ้อนที่พวกเขามี และคนอื่นๆ ที่ต้องการดูคมมากขึ้นและสวยงามกว่าปัจจุบันไม่ได้แย่อะไร

ด้วยเหตุนี้ ฉันมักจะฟังทุกศัพท์ของผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนวิจัยและศึกษา และพยายามอย่างเต็มที่ในการทำศัลยกรรม นอกจากนี้ฉันดำเนินการตรวจหลังผ่าตัดกับผู้ป่วย เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่ฉันสามารถทำได้ดีกว่าได้อีก

03

เป็นความปรารถนาของฉัน ที่ทุกคนที่ได้รับการผ่าตัดโดยฉันจะได้รับรูปลักษณ์ดีขึ้นและเอาชนะปมใดๆถ้าพวกเขามี และมีอนาคตที่ดีขึ้น

페이스 성형외과 원장 윤수광입니다.
01

ผมจะพาคุณไปสู่โลกใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับความสวยงามที่ทำให้ชีวิตธรรมดาเป็นพิเศษ

02

ผมจะเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ดีที่สุดแทนที่จะเป็นคำตอบที่เป็นแบบทั่วไป กับทุกความกังวลของแต่ละคน

03

ผมจะตอบสนองคุณด้วยผลที่ดีที่สุด เพื่อที่ความท้าทายของคุณจะเกิดผล

페이스 성형외과 원장 김한준입니다.
01

ผมจะทาการแนะนาการศัยกรรมใหแ้ ก่คุณในฐานะคู่คดิ ของคุณไม่ใช่แค่เป็นผูป้ ระกอบการเท่านั้น

02

ผมคดิ ว่าคุณค่าของการทาศัลยกรรมพลาสตกิ นั้นสามารถรูส้ กึ ไดใ้ นชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลังจากที่ออกจาก
หอ้ งผ่าตัด ,เชา้ วันหนึ่งในเงากระจก,คาพูดจากคนรอบขา้ ง ผมตอ้ งการใหคุ้ณมีความสุขและสามารถภาคภูมิใจในบันทึกชีวติ
ของคุณ

03

ความสาเร็จในการทาศัลยกรรม มีความสุขในชีวติ ของผูป้ ่ วยเป็นตัวกาหนด ฉันจะตัง้ ใจทาใหดี้ที่สุดเพื่อเปลี่ยนชีวติ ของคุณ