ทางลัด

What is being talked about

SNS 닫기
 • 네이버 블로그 2020.01.29 오후2:10

  페이스성형외과

  동안성형 후 주의사항

  #동안성형 후 주의사항!-#동안성형 & #리프팅 후 관리에 대해 확인해..

 • 네이버 블로그 2020.01.29 오전11:46

  페이스성형외과

  병원확장 휴진안내

  안녕하세요 페이스성형외과입니다^^올해 2월 부터 병원 확장공사가 계획..

 • 네이버 블로그 2020.01.15 오전12:04

  페이스성형외과

  몽고주름, 앞트임으로 개선할 수 있습니다.

  우리나라 사람의 약 60%에서 나타나는 몽고주름은 눈 앞쪽을 덮고 있는 ..

 • 네이버 블로그 2020.01.15 오전11:41

  페이스성형외과

  뭉툭하고 넓은 코를 개선하고 싶다면, 페이스 복코성형

  복코는 우리나라에서 흔히 볼 수 있는 코 유형인데요. 코끝의 연골이 잘 ..

 • 네이버 블로그 2020.01.10 오전10:06

  페이스성형외과

  2020년 새해 첫 생일자 축하♬

  안녕하세요 페이스성형외과입니다:)모두들 떡국은 드셨나요~2020년 새해 ..

 • 네이버 블로그 2019.12.26 오후4:35

  페이스성형외과

  2020년 1월 설연휴 진료 및 휴진일정 안내드립니다.

  페이스성형외과에서 진료일정 공유드립니다. 진료예약 시 착오 없으시길 ..

상단으로 이동

Quotation for plastic surgery 견적부위 선택

눈성형

- 재수술 : 각 수술에 50-100만원 추가

코성형

- 재수술 : 각 수술에 50-100만원 추가

윤곽성형

- 재수술 : 각 수술에 100~300만원 추가

가슴성형

- 재수술 : 각 수술에 100~200만원 추가

동안/리프팅
지방흡입
쁘띠/피부
기타시술

선택하신 견적 결과

부위 시술명 최저금액 최대금액
오른쪽 가격표에서 시술(수술)명을
선택하시면 이곳에 가격이 보여집니다.
전체삭제
 • 성형수술비용은 일반수가로서 다른 성형외과와 차이가 있으며, 환자 개개인의 차이에 따라 상기 공개한 비용에서 가감될 수 있음을 알립니다.
 • 수술비는 부가세 별도 금액이며, 성형 목적의 수술의 경우 부가세가 부여됩니다.

เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานของเราMEDICAL TEAM OF FACE

ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE

윤영묵

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • พ.บ. ศัลยแพทย์พลาสติก
 • ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE
 • อดีตศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง Face Line - Apgujeong
 • อดีตศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง - Apgujeong
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมปากและใบหน้าแหว่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกนานาชาติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)

권유진

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • พ.บ. ศัลยแพทย์พลาสติก
 • ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมปากและใบหน้าแหว่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกนานาชาติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • เจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการของคณะกรรมการกฎหมายสังคมเกาหลีเพื่อการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม
 • Melbourne Advanced Facial Anatomy Course - MAFAC จบหลักสูตร

윤수광

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • พ.บ. ศัลยแพทย์พลาสติก
 • ศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง FACE
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมปากและใบหน้าแหว่งแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญกลุ่มศัลยกรรมตา ศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสามัญกลุ่มวิจัยศัลยกรรมจมูก ศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกนานาชาติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)
 • จบการอบรมเชิงปฏิบัติศัลยกรรมตบแต่งจมูก ที่ Texas Southwestern University เมืองดาลลัส
 • หลักสูตร หลักการศัลยกรรมใบหน้าแหว่ง ของ AOCMF ปี 2012
 • ชนะรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและศัลยแพทย์เสริมสร้างแห่งเกาหลี ในปี 2011

박재범

โปรไฟล์และวุฒิการศึกษา
 • อดีต) หัวหนา้ แผนกศัลยกรรมพลาสตกิ ของศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดกิ าร ชอนลาบุคโด
 • ปัจจุบัน) ศัลยแพทย์ตกแต่งประจาศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งFACE
 • จบการศกึ ษาจากโรงเรียนมัธยมวทิ ยาศาสตร์แดจอน
 • สมาชกิ สมาคมสังคมศัลยกรรมพลาสตกิ แห่งเกาหลี
 • สมาชกิ สมาคมสังคมศัลยกรรมความงามเกาหลี
 • สมาชกิ ของสมาคมศัลยกรรมพลาสตกิ และศัลยกรรมตกแต่งเกาหลี
 • สมาชกิ ของสมาคมศัลยกรรมปากแหว่งเพดานโหว่เกาหลี
 • ไดรั้บใบรับรอง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางการปั้มหัวใจcpr(ACLS)
 • จบหลักสูตรการศัลยกรรมผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่(AOCMF)
 • สมาชกิ นานาชาตขิ องสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPS)
 • สมาชกิ สมาคมศัลยกรรมความงามนานาชาติ / ISASP
페이스 성형외과 원장 윤영묵입니다
01

ดูเหมือนว่ายังไม่มีคลินิกใบหน้าแบบมืออาชีพที่ดีใน Daejeon และในเกาหลี

02

เพื่อตอบสนองภารกิจของการช่วยผู้ที่มีปัญหากับใบหน้า ผมเปิดกิจการคลินิกนี้หลังสืบต่อความตั้งใจของพ่อของผม

03

ผมจะมุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพที่ดีขึ้น น่าเชื่อถือมากขึ้นและสร้างความงามมากขึ้น

페이스 성형외과 원장 권유진입니다.
01

ในความเห็นของฉันสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการเข้าใจเหตุผลที่ผู้ป่วยต้องการรับการผ่าตัดและการแก้ไขที่พวกเขาต้องการ

02

มีผู้ที่ต้องการการปรับปรุงธรรมชาติเพื่อเอาชนะความซับซ้อนที่พวกเขามี และคนอื่นๆ ที่ต้องการดูคมมากขึ้นและสวยงามกว่าปัจจุบันไม่ได้แย่อะไร

ด้วยเหตุนี้ ฉันมักจะฟังทุกศัพท์ของผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนวิจัยและศึกษา และพยายามอย่างเต็มที่ในการทำศัลยกรรม นอกจากนี้ฉันดำเนินการตรวจหลังผ่าตัดกับผู้ป่วย เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่ฉันสามารถทำได้ดีกว่าได้อีก

03

เป็นความปรารถนาของฉัน ที่ทุกคนที่ได้รับการผ่าตัดโดยฉันจะได้รับรูปลักษณ์ดีขึ้นและเอาชนะปมใดๆถ้าพวกเขามี และมีอนาคตที่ดีขึ้น

페이스 성형외과 원장 윤수광입니다.
01

ผมจะพาคุณไปสู่โลกใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับความสวยงามที่ทำให้ชีวิตธรรมดาเป็นพิเศษ

02

ผมจะเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ดีที่สุดแทนที่จะเป็นคำตอบที่เป็นแบบทั่วไป กับทุกความกังวลของแต่ละคน

03

ผมจะตอบสนองคุณด้วยผลที่ดีที่สุด เพื่อที่ความท้าทายของคุณจะเกิดผล

페이스 성형외과 원장 김한준입니다.
01

ผมจะทาการแนะนาการศัยกรรมใหแ้ ก่คุณในฐานะคู่คดิ ของคุณไม่ใช่แค่เป็นผูป้ ระกอบการเท่านั้น

02

ผมคดิ ว่าคุณค่าของการทาศัลยกรรมพลาสตกิ นั้นสามารถรูส้ กึ ไดใ้ นชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลังจากที่ออกจาก
หอ้ งผ่าตัด ,เชา้ วันหนึ่งในเงากระจก,คาพูดจากคนรอบขา้ ง ผมตอ้ งการใหคุ้ณมีความสุขและสามารถภาคภูมิใจในบันทึกชีวติ
ของคุณ

03

ความสาเร็จในการทาศัลยกรรม มีความสุขในชีวติ ของผูป้ ่ วยเป็นตัวกาหนด ฉันจะตัง้ ใจทาใหดี้ที่สุดเพื่อเปลี่ยนชีวติ ของคุณ